Avis Legal • dauliba · Oli d'Oliva Verge Premium - Un Oli Sense Pinyol

Avis Legal

Aquesta pàgina Web és propietat de ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S.A.U. (en endavant ROMÀ INFRAESTRUCTURES o dauliba), amb NIF nº A25012386 i domicili a AV. DOCTOR GARCIA TEIXIDÓ, 116 25242 MIRALCAMP (LLEIDA) i Inscrita al Registre Mercantil de Lleida en Hoja 613, Folio 28, Tom 72, Llibre 45, Secció Anònimes.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al telèfon +34 97.360.17.33 o al e-mail info@romainfraestructures.com.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

A qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) o de tercers dels quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

DAULIBA és una marca registrada i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona el dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al nostre portal.

Està absolutament prohibida la imitació, ja sigui total o parcial, del nostre portal.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre. No obstant això, determinats serveis com la compra de productes o la creació d’un compte de client són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver realitzat un procés de registre i la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés a la nostra web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d’ús, i, si escau, a les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, la instal·lació de robots o programari (software) que alteri el normal funcionament de la nostra web o, en definitiva, qualsevol tipus d’acció que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba), queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a una reclamació de cap tipus per aquestes accions. Així mateix, ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) també es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, estant aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

a confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

  1. RESPONSABILITATS

Al posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar, dins d’uns límits raonables, aquestes circumstàncies, per la qual cosa renúncia expressament a reclamar a ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) qualsevol responsabilitat pels possibles errors i ús del servei.

El USUARIO assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, essent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament d’aquests fets.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES (o dauliba) queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i/o reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

El USUARIO reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i per tant, les accepta íntegrament i expressa.

El USUARIO és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Lleida.

  1. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d’ús han estat modificades amb data 01/02/2020. En moment podem procedir a la seva modificació. Per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que li afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres amb les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats en info@lant-advocats.com o en www.lant-abogados.com.